Descarregar app Web Clients

Noticias

El Consell d'Administració formula els comptes del 2015

Nova seu central, expansió, negoci, tecnologia, govern corporatiu i obra social componen els eixos d'actuació del 2016
En la seua sessió d'anit, el Consell d'Administració de Caixa Ontinyent va formular els comptes de l'exercici 2015 que seran elevats a l'Assemblea General per a la seua aprovació en els pròxims mesos.
El volum de negoci es va incrementar en un 5,38%, situant-se en 2.152 milions d'euros.
Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 16,3 milions d'euros, que es destinaran en gran part a dotacions i a acumular nou fons en previsió de futures exigències. Així, el benefici net queda en 4,6 milions d'euros, un 12,12% superior al del 2014, la qual cosa permet elevar el nivell de capitalització de l'entitat i el manteniment de l'obra social.
La morositat s'ha mantingut estable en el 12,60% i s'ha incrementat la cobertura fins el 70,59%.
El capital CET1 se situa en el 13,13%.

Nous projectes
Per a enguany, i a més de posar en funcionament la nova seu central quan finalitzen les obres de remodelació, el Consell d'Administració aborda com eixos d'actuació la continuïtat d'una expansió geogràfica lenta però sostinguda i sostenible; la disposició dels processos, productes i serveis emmotlats a la demanda dels clients; la incorporació de tecnologia que permeta la transició a l'era digital; l'adaptació del govern corporatiu a les exigències de la nova legislació; i un nou impuls a l'obra social.

Mes obra social
Els resultats, junt a altres romanents, recuperacions i ingressos permeten un pressupost d'obra social, per al 2016, d’1.153.000 euros, amb un increment del 33,75% respecte de l'any anterior.
L'entitat desenrotllarà noves actuacions en els seus tres programes d'obra social (manteniment dels 26 centres implantats, col·laboració amb col·lectius, i publicacions de temes locals i comarcals), augmentarà de la seua presència en els Campus universitaris, i continuarà gestionant les fundacions en què participa (Fundació Universitària Vall d'Albaida, Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana i Fundació Adiem).
Obra Social de Caixa Ontinyent va desenrotllar l'any passat 261 activitats i va col·laborar amb 175 col·lectius i entitats. Estes actuacions, junt amb els centres implantats, van permetre el manteniment de 199 llocs de treball estable i van beneficiar directament als més de 250.000 usuaris de l'obra social.

Noticies relacionades