Descarregar app Web Clients

Noticias

L'Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova les línies generals d'actuació per al 2016

També ha estudiat l'evolució de l'entitat durant el present exercici


Caixa Ontinyent ha celebrat esta nit la seua segona Assemblea General ordinària de l'any, amb assistència de 51 dels 55 membres que la conformen, és a dir, el 93% dels seus consellers generals.


L'Assemblea ha estudiat l'evolució de l'exercici, presentada pel seu Director General, Vicent Penadés, emmarcada en un nou context regulador supranacional, reducció de la capacitat operativa del sector i situació econòmica i dels mercats.


A 30-09-2015, els resultats abans de dotacions i sanejaments es xifren en 11,7 milions d'euros; d'estos, 7,6 milions d'euros es destinen a provisions i 1,1 milions d'euros a impostos, resultant un benefici net de 3,0 milions d'euros, que és un 97,98% superior al del mateix període del 2014. El capital de nivell 1 ordinari (CET1) és del 12,42%, superant àmpliament el mínim legal.


L'Assemblea General també ha conegut l'informe de la Comissió de Control, que és favorable, respecte a la gestió econòmica i financera realitzada.


Així mateix, ha aprovat, per unanimitat, les línies generals del pla d'actuació per a 2016, que contemplen aspectes relatius a l'activitat financera, solvència, govern corporatiu, projecció social i suport a l'activitat, amb especial incidència en la incorporació de mitjans telemàtics i electrònics a disposició dels clients.


El President de l'entitat, Antonio Carbonell, s'ha referit al panorama regulador que afectarà pròximament esta caixa, amb l'adaptació dels seus Estatuts i Reglament electoral, a la remodelació de la seu social que permetrà la concentració i potenciació dels servicis centrals i la recent reactivació del pla d'expansió geogràfica. Ha assenyalat especialment la potent obra social que es revertix en l'àmbit d'actuació, i la notorietat i la bona valoració que està obtenint esta caixa, fruit de la prudent gestió realitzada, i que es traduïx en confiança dels clients i suport de les institucions.

Noticies relacionades