Descarregar app Web Clients

govern corporatiu i política de remuneracions

Assemblea General

Es l'òrgan que assumeix el suprem govern i decisió de Caixa Ontinyent, representa els interessos generals de l'àmbit d'actuació i està integrat per una representació plural de la societat que es va renovant periòdicament.


Reglament de l'Assemblea General

Assemblea General
Integrada per 47 consellers generals: 

- Vint-i-cinc pels Impositors.

- Vuit per la Generalitat Valenciana.

- Tres per les Corporacions Municipals.

- Vuit per Personal de la Caixa.

- Tres per Altres Entitats representatives d'interessos col·lectius.