Descarregar app Web Clients

President

Antonio Carbonell Tatay

"Gràcies perquè, entre tots, anem construïnt
una caixa d'estalvis al servei de la nostra societat."


President

Antonio Carbonell Tatay

"Caixa Ontinyent és necessària perquè aporta un valor afegit a la seua zona d'influència, tant socialment com econòmicament"


És un honor presidir Caixa Ontinyent, hui l'única caixa d'estalvis valenciana després de la recent reestructuració del sistema financer i, per tant, l'única entitat financera en la Comunitat Valenciana en la qual la propietat correspon a la societat en general.

La nostra caixa es va fundar al 1884 basada en tres eixos: fomentar l'estalvi dels nostres clients, assegurant la seua disponibilitat, invertir-los en la pròpia zona per dinamitzar la nostra economia, i revertir els beneficis en forma d'obres socials.

Els tres objectius segueixen hui més vius que mai i justifiquen l'essència d'una entitat territorial, pròxima i al servei de la seua societat; uns principis tradicionals plenament compatibles amb una entitat moderna, dinàmica i a l'avantguarda dels serveis financers i parafinancers.

Tenim experiència, sabem creixer adaptant-nos a les circumstàncies, disposem d'un equip humà implicat, responsable i qualificat i, sobre tot, tenim la confiança dels nostres clients, una confiança que hem de renovar dia a dia.

I ara ens enfrontem a un nou escenari financer en el qual reafirmem el compromis amb la nostra gent, l'expansió per les nostres comarques, el desenrotllament de la banca digital i l'ampliació d'objectius de la nostra obra social.


Gràcies perquè, entre tots, anem construint una caixa al servei de la nostra societat"