Descarregar app Web Clients

Staff de Control

Assumeix les funcions de control del risc i compliment normatiu, i gestiona el Servei d'Atenció al ClientStaff de Control

Asumeix les funcions de control del riesc i compliment normatiu, i gestiona el Servei d'Atenció al Client


CAP DE CONTROL I DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT:

Marcial Pascual Pérez


Compliment Normatiu: Daniel-Luis García Silvaje i Mariola Torró Ferri


Pl. Sant Domingo, 24

46870 ONTINYENT

control@caixaontinyent.es

sac@caixaontinyent.es

.

Contactar amb Control