Descarregar app Web Clients

Som el que veus, una entitat que
treballa pel benestar de la seua gent.
Per això som clars,
per això estem amb t
u.


Al llarg del temps, hem anat consolidant una cultura pròpia basada en els valors que compartim en l'organització i asentada en el respecte als principis fundacionals i el compliment de la nostra responsabilitat social.  Per això, en la nostra gestió avaluem tant els resultats econòmics com la contribució real que la nostra entitat realitza a la societat.

 


Els nostres principis fundacionals es basen en la contribució al benestar social assegurant la disponibilitat dels depòsits dels clients, la seua inversió en actuacions que dinamitzen l'economia de la zona, i la reversió de beneficis a la societat.

Entenem la nostra responsabilitat social com la satisfacció de les legítimes expectatives de les persones i grups amb els quals ens relacionem, incloent l'impacte de la nostra activitat en la comunitat i en el medi ambient.

Incloem en els nostres grups d'interés: clients, proveïdors, personal, institucions, col·lectius i medi ambient.

La nostra política de RSC es basa en la identificació de les legítimes expectatives de cada grup i la seua comparació amb l'actuació de la nostra entitat per tal de determinar les opcions de millora.