Descarregar app Web Clients

Director General
És el primer cap administratiu, nomenat pel Consell d'Administració amb facultats de representació, de gestió i de direcció

Director General 
Vicent Penadés Torró

Es el primer directiu de l'entitat, amb facultat de representació d'aquesta i òrgan de relació entre els òrgans de govern i la resta d'empleats. Dirigeix i coordina totes les àrees i staffs.

Conforme a la legislació aplicable, el seu nomenament va estar realitzat pel Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Control, i ratificat per l'Assemblea General.


Pl. Sant Domingo,24
46870 Ontinyent (Valencia)
dir@caixaontinyent.es


Contactar amb Direcció General