Descarregar app Web Clients

Financera
Elabora els comptes i els pressupostos de l'Entitat i de les seues societats dependents. Gestiona la liquiditat i les inversions institucionals. Assumeix el control de la gestió i la relació amb els supervisors


Financera

Elabora els comptes i els pressupostos de l'Entitat i de les seues societats dependents.

Planifica i gestiona la liquiditat, les inversions institucionals i la cartera de valors propia.

Planifica, gestiona i controla els recursos propis, el reporting i les obligacions fiscals.

Assumeix el control de la gestió, els riscos de liquiditat i interés i la relació amb supervisors i agències de qualificació


CAP FINANCER: Miguel Espí Carbonell.

ADJUNT A CAP FINANCER: Sergi Margarit. 

CONTROL DE GESTIÓ: Gonzalo Sanz Borrell.

TRESORERIA I INVERSIONS INSTITUCIONALS: Conrado Miralles Alberola.

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT: Carlos Tormo Gandia.


Pl. Sant Domingo, 24
46870 ONTINYENT

financiera@caixaontinyent.es


contactar amb financera