Descarregar app Web Clients

informació per a inversors

Govern corporatiu


A continuació, incorporem la informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors conforme a la seua circular 3/2015, de 23 de juny, referida a Govern Corporatiu.


Reglament de
l'Assemblea General


Reglament de l'Assemblea General


Informació sobre Assemblees Generals

Al següent enllaç li oferim informació sobre l'Assemblea General referida a:

- Exercici de dret d'informació.

- Convocatòria i ordre del dia. 

- Textos complets de les propostes d'acord a adoptar i de la documentació disponible.

- Informació sobre el desenvolupament de las sessions.


Al següent enllaç li oferim informació sobre el Consell d'Administració, la seua composició i el seu reglament de funcionament.

Informació Consell d'Administració

Informes anuals de govern corporatiu

Informes anuals de remuneracions

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió de Control, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Informació Comissió de Control

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió d'Inversions, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Informació Comissió d'Inversions

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió de Retribucions i Nomenaments, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Informació Comissió de Retribucions i Nomenaments

Al següent enllanç li oferim informació sobre la Comissió Mixta d'Auditoria, la seua composició i el seu reglament de funcionament.

Informació Comissió Mixta d'Auditoria