Descarregar app Web Clients

informació per a inversors

Govern corporatiu


A continuació, incorporem la informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors conforme a la seua circular 3/2015, de 23 de juny, referida a Govern Corporatiu.


Reglament de
l'Assemblea General

Pendent del procés d'adaptació estatutària que propiciarà la nova legislació autonòmica sobre caixes d'estalvis, actualment en tramitació.

Informació sobre Assemblees Generals

Al següent enllaç li oferim informació sobre l'Assemblea General referida a:

- Exercici de dret d'informació.

- Convocatòria i ordre del dia. 

- Textos complets de les propostes d'acord a adoptar i de la documentació disponible.

- Informació sobre el desenvolupament de las sessions.


Al següent enllaç li oferim informació sobre el Consell d'Administració, la seua composició i el seu reglament de funcionament.

Informació Consell d'Administració

Informes anuals de govern corporatiu

Informes anuals de remuneracions

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió de Control, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Informació Comissió de Control

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió d'Inversions, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Informació Comissió d'Inversions

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió de Retribucions i Nomenaments, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Informació Comissió de Retribucions

Al següent enllanç li oferim informació sobre la Comissió Mixta d'Auditoria, la seua composició i el seu reglament de funcionament.

Informació Comissió Mixta d'Auditoria