Descarregar app Web Clients

informació per a inversors

Informació econòmica-financera


La informació pública de remissió obligatòria a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), així com els comptes anuals auditats, informes d'auditoria i informes de gestió de Caixa Ontinyent poden consultar-se en aquesta web i a la web de la CNMV.