Descarregar app Web Clients

Informació per a inversors

Informació general

A continuació, incorporem la informació general requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors conforme a la seua circular 3/2015, de 23 de juny.Vies de comunicació amb 
Caixa Ontinyent

- PER ESCRIT:

                         Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent

                         Plaça Sant Domingo, 24

                         46870 Ontinyent (Valencia)

- TELEFÒNICAMENT: 

                         96 291 91 91

- PER CORREU ELECTRÒNIC:

                         secretaria@caixaontinyent.es

Estatuts i Reglament electoral

Els vigents Estatuts i el Reglament electoral de Caixa Ontinyent van ser aprovats per l'Assemblea General de 28 de juny de 2016 y modificats parcialment pel Consell d'Administració del 27 d'octubre de 2016 (a instancia del Institut Valencià de Finances i per delegació de la pròpia Assemblea General) i autoritzats per l'Institut Valencià de Finances mitjançant resolució del 3 de novembre de 2016