Descarregar app Web Clients


La nostra entitat

Som una caixa d'estalvis, una entitat de crèdit ubicada principalment a les comarques centrals valencianes , amb seu a Ontinyent, inscrita als registres oficinals del Banc d'Espanya, de l'IVF y del Registre Mercantil.  


Caixa Ontinyent
des de 1884

Som una entitat de crèdit de naturalesa fundacional i caràcter social, fundada al 1884, que orienta la seua activitat a la captació del fons reembossables i a la prestació de serveis bancaris i d'inversió per a clients minoristes i xicotetes i mitjanes empreses, amb especial èmfasi en aquelles activitats que fomenten el desenvolupament econòmic i social en l'àmbit d'actuació. Les activitats es realitzen a través de les nostres oficines, ubicades a la província de València i a la d'Alacant, així com a través dels mitjans i canals que permet la tecnologia actual.