Descarregar app Web Clients

Operacions i mitjans
Procura els recursos materials i tècnics, i garantix la seguretat


Operacions i mitjans

Procura els recursos materials i tècnics necessaris per al correcte funcionament de l'entitat i de les seues unitats, garantint la integritat de les persones, de les instal·lacions i de les transaccions.


CAP D'OPERACIONS I MITJANS: Vicente Sanchis Penadés.

SEGURETAT I SERVEIS GENERALS: Juan Orozco Abad.

ORGANITZACIÓ INFORMÀTICA: Jesús Ramos Arenas.

DESENVOLUPAMENT: José Vicente Otero Chirivella.

SUPORT OPERATIU: Inmaculada Bas Casanova.

TÈCNICA DE SISTEMES: Francisco-José Pérez Mateu.

NOUS CANALS: Rafael Alcaraz Garrote.

 


Pl. Sant Domingo, 24
46870 ONTINYENT
operaciones@caixaontinyent.es


Contactar amb operacions i mitjans