Descarregar app Web Clients

Govern corporatiu i política de remuneracions

Presidència

La Presidència de l'entitat correspon al President del Consell d'Administració i, com a tal, presideix també l'Assemblea General. 

Presidència
Antonio Carbonell Tatay

La Presidència de l'Entitat és ostentada pel President del Consell d'Administració, que actualment és Antonio Carbonell Tatay.

Son funcions de la Presidència:

Representar oficialment a l'Entitat.

Convocar i presidir les sessions dels òrgans la presidència dels quals ostenta, i donar el seu vistiplau a les certificacions que s'expedisquen dels acords d'aquests òrgans.

Presentar propostes al Consell d'Administració sobre polítiques, estratègies i plans d'actuació.

Conèixer el dictamen i recomanacions dels auditors externs i adoptar o proposar, en cas necessari, les mesures pertinents.

Disposar el convenient en casos d'urgència, respecte de qualsevol assumpte que siga aconsellable no diferir-ho fins que ho resolga l'òrgan competent, donant compte de l'actuat en la primera reunió que celebre este òrgan.