Descarregar app Web Clients

Secretaria i obra social 
Planifica i gestiona les activitats de govern corporatiu, comunicació i obra social


Secretaria i Obra social

Planifica i gestiona les activitats de govern corporatiu, comunicació i obra social.


CAP DE SECRETARIA I OBRA SOCIAL: Vicente Ortiz Mora.

ÒRGANS DE GOVERN: Mª Carmen Galiana Borredá. 

OBRA SOCIAL: Roberto Sanz Llopis.

COMUNICACIÓ: Carmen Chover Olmo. 

ADMINISTRACIÓ OBRA SOCIAL I FUNDACIONS: Verónica García Peris.


Pl. Sant Domingo, 24
46870 ONTINYENT
secretaria@caixaontinyent.es


Contactar amb secretaria i obra social